Dịch vụ Tuyển dụng (Headhunting)

Dịch vụ Tuyển dụng (Headhunting)

Dịch vụ tuyển dụng (Headhunting) là việc thuê nguồn lực bên ngoài thực hiện quy trình tuyển dụng để tìm kiếm và tuyển chọn nhân sự phù hợp cho Công ty

Dịch vụ Quản lý tiền lương

Dịch vụ Quản lý tiền lương

Dịch vụ Quản Lý Tiền Lương (Payroll Service) là hình thức doanh nghiệp sử dụng nguồn lực bên ngoài để thực hiện các công việc liên quan đến tính lương thưởng, thực hiện các hồ sơ thủ tục và trích nộp các loại bảo hiểm bắt buộc, thuế thu nhập cá nhân cho doanh nghiệp.

Tư vấn Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Tư vấn Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Dịch vụ tư vấn Quản Trị Nguồn Nhân Lực là việc sử dụng các chuyên gia Quản trị Nguồn nhân lực bên ngoài để tư vấn các vấn đề về liên quan đến công tác quản trị nhân sự tại Công ty, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng nguồn nhân lực.

Cho thuê lại lao động (Outsourcing)

Cho thuê lại lao động (Outsourcing)

Cho thuê lại lao động (Outsourcing) là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lao đ...

Gia công Sản Xuất

Gia công Sản Xuất

Dịch vụ Gia công Sản Xuất là việc thuê bên ngoài thực hiện một hay nhiều công đoạn nhằm tạo ra một sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ theo tiêu chuẩn được cam kết giữa hai bên.

Giới thiệu Công ty

Trước áp lực cạnh tranh và những biến động của nền kinh tế toàn cầu, việc lèo lái con thuyền doanh nghiệp đi đúng ‘quỹ đạo” theo kế hoạch đề ra đang dần trở nên trắc trở nhiều hơn. Với vai trò quan trọng trong việc kiến thiết và phát triển yếu tố cốt lõi của tổ chức là nguồn nhân lực, các nhà quản lý nhân sự lại càng phải không ngừng tìm kiếm lộ trình tốt nhất và phù hợp để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển với tiêu chí hiệu quả luôn được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, Gia Hưng được thành lập nhằm phát triển dịch vụ nhân sự thuê ngoài chuyên nghiệp và uy tín với các giải pháp nhân sự như sau: Dịch vụ Tuyển dụng (Headhunting) Quản lý Tiền Lương (Payroll Services) Cho thuê lại lao động (Outsourcing) Dịch vụ Tư vấn nhân sự (HR Consulting) Dịch vụ thầu khoán (Contractors Services)

Xem chi tiết

Dịch Vụ Nổi Bật

Dịch vụ Tuyển dụng

Dịch vụ Tuyển dụng

Dịch vụ tuyển dụng (Headhunting) là việc thuê nguồn lực bên ngoài thực hiện quy trình tuyển dụng để tìm kiếm và tuyển...

Xem thêm

Dịch vụ Đào tạo Nhân sự

Dịch vụ Đào tạo Nhân sự

Chương trình đào tạo của Gia Hưng được thiết kế chuyên biệt theo từng nhu cầu, mục đích và đặc điểm của mỗi doanh...

Xem thêm

Dịch vụ Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Dịch vụ Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tái cấu trúc doanh nghiệp là một từ khóa ngày càng nóng lên với các doanh nghiệp Việt Nam vốn nhiều yếu kém và ít khả...

Xem thêm

Dịch vụ Quản Lý Tiền Lương

Dịch vụ Quản Lý Tiền Lương

Dịch vụ Quản Lý Tiền Lương (Payroll Service) là hình thức doanh nghiệp sử dụng nguồn lực bên ngoài để thực hiện các...

Xem thêm

Dịch vụ Hợp thức hóa Lao động

Dịch vụ Hợp thức hóa Lao động

Dịch vụ Hợp thức hóa lao động của Gia Hưng cung cấp là hình thức mà trong đó Doanh nghiệp vẫn tự chủ động trong việc...

Xem thêm

Cho thuê lại lao động

Cho thuê lại lao động

Cho thuê lại lao động (Outsourcing) là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt...

Xem thêm

Tư vấn Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Tư vấn Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Dịch vụ Tư vấn Quản Trị Nguồn Nhân Lực là việc sử dụng các chuyên gia Quản trị Nguồn nhân lực bên ngoài để tư vấn...

Xem thêm

Gia công Sản Xuất

Gia công Sản Xuất

Dịch vụ Gia công Sản Xuất là việc thuê bên ngoài thực hiện một hay nhiều công đoạn nhằm tạo ra một sản phẩm hàng...

Xem thêm